En arena for offentlig-privat helsesamarbeid

Health2B

"Health2B – der de riktige menneskene, møter de riktige utfordringene, og effektivt kommer frem til de riktige løsningene"

Kalender

Om oss

Health2B er et offentlig-privat partnerskap og en fysisk samhandlingsarena i Forskningsparken, Oslo. Arenaen ble stiftet av Norway Health Tech, Forskningsparken og Oslo Universitetssykehus og åpnet av Oslo kommune i 2022.

Les mer

Et fremtidig og bærekraftig helsevesen vil handle om mennesker, og det vil handle om innovasjon og anvendelse av teknologi. Vi tror at en slik utvikling betyr at deler av næringslivet og Helse Norge i større grad må komme sammen, være kreative og finne løsninger på de store oppgavene som Helsevesenet ser kommer. Vi tenker at Health2B er en slik arena, hvor nettopp næringslivet møter det offentlige.

Tjenester

/01 Arrangementer

+

Health2B er ikke bare et partnerskap, men en felles samarbeidsarena for aktivitet og kunnskapsdeling. Vi arrangerer foredrag og workshops med og for våre partnere. Møteserien "Health2B Open" er åpen for alle og holdes på Gølvet - selve hjertet i lokalet, med plass til 80 deltakere.

Se kalender

/02 Møterom

+

Våre møterom står til disposisjon for våre partnere, og kan enkelt bookes for ulike formål. Det sentrale og hyggelige fellesområdet er godt egnet til foredrag og seminarer. Vi har også mange ulike møterom med kapasitet fra 2 til 12 personer. Møterommene egner seg som prosjektrom og kan rigges til kliniske tester.

Se alle møterom

/03 Studio

+

Ønsker du å spille inn en demo, holde et digitalt kurs eller lage en podcast? Vårt romslige film- og lydstudio er tilgjengelig for alle våre partnere.

Les mer

/04 Kontorplasser

+

Vil du leie fast plass på Health2B arena? Eller ønsker du som Health2B-partner å ta arbeidsdagen eller avdelingsmøtet hos Health2B? Vi har tilgjengelige kontorplasser og små møterom til leie. Sterk WiFi og kaffe er inkludert! Health2B arena rommer 50 kontorplasser, tolv møterom, ti private arbeidsrom, to kjøkken, utstillingsrom, studio og “Gølvet”- vår fellessone med plass til 80 personer. OUS, NHT og våre partnere har faster kontorplasser i Health2B arenaen i Forskningsparken.

Ta kontakt

Nyheter

Deling av data i hjemmebehandling – tid for handling!

Økt tilbud om behandling hjemme er avgjørende for å sikre pasientene best mulig behandling og for å sikre bærekraft i fremtidig helsetjeneste. Health2B har definert utvikling og bruk av teknologi og tjenester som muliggjør hjemmebehandling som et strategisk fokusområde. God og bevisst utveksling og bruk av helsedata er en forutsetning for å lykkes med dette.   7. juni inviterte vi derfor til Health2B Open Datadeling i hjemmebehandling og fikk en fantastisk formiddag som gav forsamlingen:  

 • Innblikk i behovene til de store aktørene;
- Oslo kommune ved kommunaldirektør Svein Lyngroth presiserte viktigheten av å sikre tidlig involvering av leverandørindustrien og Health2B-samarbeidet. - OUS ved viseadministrerende direktør Anders Mohn Frafjord snakket om målsetningen "Hjemme når jeg kan, på sykehuset når jeg må" og om OUS2.0
 • Løfte om økt  samarbeide mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og en felles målsetning om datadeling fra første pasient i OUS-sektor fra 2025
 • Inspirasjon til å se nye muligheter fra Stian Danenbarger fra Bouvet og Anne Lise Øiesvold fra DIPS
 • Informasjon om retningslinjer og ambisjoner fra Helsedirektoratet ved Thomas Tveit Rosenlund og HSØ ved Kathrine Haumann og Yvonne Garshol.
  "Health2B er så viktig - hver for oss kan vi få til mye, men med samhandling kan vi få til mye mer" Viseadministrerende direktør ved OUS, Anders Mohn Frafjord   Vi må ha tillit til hverandre og trygghet på at deling av data gjøres på en sikker måte. Samtidig må vi utfordre dagens måte å gjøre risikovurderinger på - risiko ved deling må ikke brukes negativt til å si nei og må sees i lys av risikoen for ikke å dele.   "Dette må og skal vi få til og vi har dårlig tid!" Kommunaldirektør Svein Lyngroth   Møtet vil informere retningen til Health2Bs videre arbeid. Takk til arbeidsgruppa under ledelse av Elisabeth Dreier Sørvik og Ole Jørgen Tallaksrud for god gjennomføring og til  foredragsholdere og deltakere for en inspirerende dag!   Lenke til presentasjon Følg med på Health2Bs arrangementskalender og velkommen neste gang!

Les mer

Partner i Health2B: DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger. Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. DNV bistår med å håndtere de utfordringene og globale endringene som kundene og verden står overfor i dag, og er en pålitelig partner for mange av verdens mest suksessrike og fremtidsrettede selskaper.   DNV Imatis er en norsk leverandør av digitale samhandlingsløsninger basert på sanntidsdata spesielt utviklet for og i samarbeid med helsesektoren. DNV Imatis gir ansatte i helsetjenestene bedre oversikt, kontroll og arbeidsflyt. Løsningene våre samler og integrerer informasjon på tvers av avdelinger i en helseinstitusjon, og synliggjør den på en måte som er oversiktlig, lettfattelig og intuitiv. Med våre løsninger kan samtlige fagområder samarbeide tettere, bedre og mer effektivt – fra medisinske og kliniske avdelinger til administrasjon, vedlikehold, kantine, portører og renholdstjenester.   Vi har tatt en prat med Stephen McAdam, Digital Health Segment Director i DNV. Dette sier McAdam om bakgrunnen for deres partnerskap i Health2B:  

– DNV og DNV Imatis er stolte partnere i Health2B av flere viktige årsaker. For det første har vi gjennom dette partnerskapetmuligheten til å komme nærmere Oslo universitetssykehus (OUS) og Oslo kommune, noe som gir oss en unik innsikt i deres behov og muligheter. For det andre har innovasjon alltid vært en kjerneverdi for DNV Imatis, og vi ønsker å etablere samarbeidsaktiviteter i Health2B for å videreføre dette fokuset. Health2B fungerer som en felles samlingsarena for innovative selskaper, og gjennom dette partnerskapet får vi synlighet i markedet, både overfor konkurrenter, partnere og potensielle kunder. Til slutt gir Health2B oss også et internasjonalt utstillingsvindu, som bidrar til markedsføringen av våre løsninger globalt.
 
– Hva er DNV sitt faglige bidrag inn i partnerskapet?   –DNV har et bredt spekter av ressurser som vi kan dra nytte av for H2B-initiativer. Dette inkluderer kolleger som spesialiserer seg på å sikre integriteten til komplekse forsyningskjeder, cybersikkerhetseksperter, og vår forsknings- og utviklingsavdeling. Våre forskerkolleger utforsker for tiden implementeringen av kunstig intelligens innen helsevesenet og den delikate balansen mellom personvern og funksjonalitet for syntetiske helsedata, sier McAdam, og fortsetter:   – DNV Imatis er mer direkte involvert i Health2B-aktiviteter og har en sterk innovasjonskompetanse som vi bringer med oss inn i samarbeidet. Vi har solid erfaring med å utvikle nye løsninger og løse spesifikke behov i samarbeid med våre kunder. Vi tror på en tett samarbeidsprosess hvor vi lytter nøye til kundens behov og jobber sammen med dem for å utvikle skreddersydde løsninger som møter deres utfordringer og forbedrer deres arbeidsflyt. Dette bidrar til å sikre at våre innovasjoner adresserer reelle behov i markedet og leverer verdi for våre kunder. Videre er vi engasjert i flere av arbeidsgruppene, som for eksempel sengepost, hjemmebehandling og digital testing, hvor vi aktivt bidrar med vår ekspertise. I tillegg arrangerer vi seminarer og Health2B Open arrangementer, hvor vi deler erfaringer fra andre nasjonale og internasjonale kunder og presenterer våre pågående innovasjonsprosjekter. Gjennom disse aktivitetene ønsker vi å bidra til fellesskapet og drive innovasjonen fremover i helsesektoren, både nasjonalt og internasjonalt.   – Og hva skal til for å få fart på innovasjon innenfor helse?   –En enkel respons på dette ville være å sikre involvering av både pasienter og helsepersonell i innovasjonsprosessen, slik at løsningene og produktene som utvikles, adresserer de viktigste utfordringene pasienter og helsearbeidere står overfor. Dette spørsmålet indikerer en antagelse om at Norge sliter med innovasjon innen helsesektoren. I virkeligheten er Norge et ledende land innen innovasjon og digital helse. En større utfordring ligger i å skalere gode, effektive og sikre løsninger og teknologier både nasjonalt og internasjonalt. Dette er en kompleks utfordring, men et aspekt vi vektlegger er viktigheten av å bygge løsninger basert på internasjonale standarder og normer der de eksisterer, sier McAdam.   – Og til slutt, hvordan kan offentlig-privat samhandling bidra til fremtidens helsevesen?   –For å sikre bærekraften til de offentlige helsesystemene i Europa, mener vi at måten helsetjenester leveres på vil måtte endre seg betydelig i årene som kommer. Dermed må også teknologiene som støtter helsetjenestene utvikle seg. Vi mener at dette kun kan skje gjennom videreutvikling av modeller for offentlig-privat samarbeid. Helseindustrien er klar til å investere i utviklingen av nye løsninger og teknologier for å møte stadig skiftende behov. Gjennom skalering og internasjonalisering av innovative teknologier vil investeringskostnadene fordeles på flere og sikre tilgjengelighet, stabilitet og kvalitet, avslutter McAdam.

Les mer
Health2B sine lokaler. Et offentlig-privat partnerskap.

Om oss

Health2B er et offentlig-privat partnerskap og en fysisk samhandlingsarena i Forskningsparken, Oslo. Arenaen ble stiftet av Norway Health Tech, Forskningsparken og Oslo Universitetssykehus, og åpnet av Oslo kommune i 2022.     Vi er en nøytral partner og en fysisk møteplass som baserer seg på prinsippet om åpen innovasjon. Gjennom kunnskapsutveksling og kompetansebygging bygger vi kultur og metodikk for gjensidig forståelse av behov og løsninger for viktige utfordringer i helsetjenesten. På denne måten legger Health2B til rette for innovasjon på tvers av virksomheter, funksjon, teknologi og kompetanse. Sammen skal vi samskape fremtidens helsevesen.     Health2B skal bidra til bærekraft og næringsutvikling. Derfor har navnet vårt en dobbel betydning; både “Health to be” og “Health to business”.   

Det er vanskelig å tenke nytt alene, eller sammen med de du allerede har tenkt de samme tankene med. Innovasjon oppstår ikke av seg selv. Det er nødvendig å involvere flere som har en annen kunnskap og kompetanse om utfordringer og løsninger. Offentlige og private aktører har ulike perspektiver som bør deles for at vi sammen kan finne de beste løsningene. – Hilde Medbøe, Healthcare Solutions Manager, Novartis   
Health2B drives formelt som et prosjekt under Norway Health Tech, med Elen Høeg som daglig leder. Styringsgruppen vår består av representanter fra de tre ovennevnte gründerne, og gruppen har beslutningsrett for våre aktiviteter, investeringer, utvikling, avtaler og lokaler. Vi har også et AdBoard, bestående av representanter fra partnere.  Dette er et rådgivende organ som driver frem retningen for utvikling, aktiviteter og fokusområder.   Er du interessert i et partnerskap? Ler mer om Health2B partnerprogram. Les om åpningen av Health2B.   Årsrapporter   Health2b progress report 2023

Les mer

Partner i Health2B: IQVIA

IQVIA Norge har kontor med ca. 50 ansatte i virksomhetsområdene Life Science og Public Health, som leverer løsninger og konsulentbistand til kommuner, lokale, regionale og nasjonale helseforetak i Norden og Norge. I Norge er IQVIA en stor leverandør til Pharma virksomheter, apotek og myndigheter på statistikk og analyser om tilgang på markeder og salg innen legemidler. IQVIA har blant annet bistått Helse- Midt med rådgiving om implementering av Epic i Helseplattformen, og har CRA-rådgivere som bistår på mere enn 40% av de kliniske forsøk som er i Norge.    Vi har tatt en prat med Mia Kråkstad, Healthcare Director i IQVIA Norge. Dette sier Kråkstad om bakgrunnen for deres partnerskap i Health2B:  

– Å være partner i Health2B forener IQVIAs ambisjoner om å være en sentral aktør i utviklingen av norsk helsesektor og vår videreutvikling i Norden. IQVIA annerkjenner viktigheten av å være fysisk tilstede i Forskningsparken og Health2B på grunn av kunnskapsdelingen og den spennende utviklingen av partnere på vei inn. Health2B danner et godt nettverk, hvor man kan sparre med andre partnere, og hvor det er kort vei fra spørsmål til svar, for eksempel i forhold til anbudsprosesser og forskningssøknader. Det er også gode samtaler rundt kaffemaskinen om hva som rører seg, og hva vi kan forvente innen utviklingen av helsevesenet i Norge, sier Kråkstad.    Hva er deres faglige bidrag inn i partnerskapet?   – Som partner i Health2B, kan IQVIA bidra med sin ekspertise og erfaring innen helseindustrien, herunder klinisk forskning, dataanalyse, teknologiske løsninger og kunnskap om helseindustrien. IQVIA kan hjelpe helseorganisasjoner med å forstå markedsdynamikken, drive innovasjon, forbedre løsninger og effektivitet. Vi har også innsikt i de siste trendene innen helsedataanalyse og kunnskap om beste praksis for kliniske studier. IQVIA har et bredt kontaktnett innen helsevesenet som kan skape nyttige forbindelser mellom Health2B og andre relevante aktører, sier Kråkstad.   – Og hva skal til for å få fart på innovasjon innenfor helse?   – For å få fart på innovasjon innenfor helse er det flere sentrale faktorer: Investering i forskning og utvikling, fremme samarbeid mellom offentlige og private sektore og oppmuntre til entreprenørskap og kreativitet i helseindustrien, fortsetter Kråkstad.   Hvordan kan offentlig-privat samhandling bidra til fremtidens helsevesen?   – Ved å kombinere ressursene og ekspertisen til begge sektorer kan vi bidra til et styrket fremtidig helsevesen. Dette kan føre til mer effektive og innovative løsninger, bedre kvalitet på tjenestene og et styrket bærekraftig helsevesen, avslutter Kråkstad.
 

Les mer

Partner i Health2B: Novartis

Novartis er et nytenkende legemiddelselskap, og er først ute med nyskapende celle- og genterapier i Norge. Selskapet forsker og utvikler medisiner innen et bredt spekter av terapiområder, som kreft, kroniske- og sjeldne sykdommer. Novartis er stolt av å være en konstruktiv samarbeidspartner som skaper nye løsninger i helsesektoren.   Vi har tatt en prat med Hilde Medbøe, Healthcare solution manager i Novartis. Dette sier Medbøe om bakgrunnen for deres partnerskap i Health2B:  

– Novartis ønsker å gjøre mer for pasienter og den norske helsesektoren. Vi skal være noe mer enn et selskap som bare forsker frem og leverer medisiner. Gjennom nye partnerskap vil vi bidra til å bedre pasientforløp, og sikre rammene for å motta rett behandling til rett tid.   – Hva er Novartis sitt faglige bidrag inn i partnerskapet?   – Mulighetene i dagens helsesektor er uendelige med ny teknologi, innovasjon og kompetanse. Samtidig står vi foran store samfunnsutfordringer ved at vi blir flere og lever lengre. Novartis ønsker å tenke nytt og vil bidra med nye løsninger og perspektiver. Vi mener at utfordringer løses mer effektivt i samarbeid. Novartis har et mål om at våre partnerskap skal gi bedre pasientbehandling og bidra til en bærekraftig helsetjeneste, sier Medbøe.   – Og hva skal til for å få fart på innovasjon innenfor helse?   – Det er avgjørende at helsepolitikere bygger sine beslutninger på solid kunnskap og ikke kun med hensikt om å vinne neste valg. Det er viktig å ta hensyn til hele helseøkosystemet og samfunnet som helhet når man vurderer innovasjon og investeringer. Det er nødvendig å legge til rette for at innovasjoner kan utvikles og implementeres. Et insentiv kan være bruk av en innovasjonsindikator, på samme måte som man bruker kvalitetsregistrene.  Det krever vilje til å investere i langsiktige tiltak som på sikt kan føre til ressursbesparelser på tvers av ulike sektorer, en investering på ett område kan gi besparelser på et annet område, fortsetter Medbøe.  
– Hvordan kan offentlig-privat samhandling bidra til fremtidens helsevesen?   –  Det er vanskelig å tenke nytt alene, eller sammen med de du allerede har tenkt de samme tankene med. Innovasjon oppstår ikke av seg selv. Det er nødvendig å involvere flere som har en annen kunnskap og kompetanse om utfordringer og løsninger. Offentlige og private aktører har ulike perspektiver som bør deles for at vi sammen kan finne de beste løsningene, avslutter Medbøe.

Les mer

Partner i Health2B: Visiba

Visiba er en svensk medtech bedrift, som tror på digital transformasjon som et verktøy for å oppnå og opprettholde høy kvalitet, tilgjengelighet og behandling med pasienten i fokus. Selskapet  tilbyr løsninger for digital AI-basert automatisert anamnese og triage, og løsninger for digital interaksjon mellom innbygger/pasient og helsepersonell. Deres mål er å hjelpe helsevesenet å oppnå en mer tilgjengelig, ressurseffektiv og personlig tilpasset helsetjeneste.    Vi har tatt en prat med Tomas Ed, Country Manager Norway i Visiba . Dette sier Ed om bakgrunnen for deres partnerskap i Health2B:  

– Vi ønsker å komme tettere på våre brukere i sykehus og kommuner for å samarbeide om gode løsninger. 
   
–  Hva er Visibas faglige bidrag inn i partnerskapet?  
 
– AI-basert automatisert triage er en tjeneste og en teknologi som ikke finnes i dag. Det vil innebære nye, meget ressursbesparende måter å jobbe på for legevakten eller førstelinjen i kommunene, sier Ed.
  
– Hva skal til for å få fart på innovasjon innenfor helse? 
 
– Det er positivt med flere møteplasser der leverandører kan komme i dialog med helsetjenestene for å utvikle de gode løsningene, og en større investeringsvilje med enklere anskaffelsesordninger. Dette er viktige ting som vi mener må komme på plass for å få fart på innovasjonen, fortsetter Ed.
  
– Hvordan kan offentlig-privat samhandling bidra til fremtidens helsevesen? 
 
– Synergien mellom offentlige behov, og utvikling og innovasjon hos private leverandører er en forutsetning for å oppnå et helsevesen som kan møte fremtidens utfordringer på en god måte. Nøkkelen er å utvikle løsninger som direkte svarer på behovene, sammen, avslutter Ed. 

Les mer

Partner i Health2B: Telenor

Telenor er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor mobil, infrastruktur og TV-tjenester, og er per i dag 3200 medarbeidere fordelt på 22 kontorer i Norge. Gjennom mange år har Telenor samarbeidet med Helsesektoren, og levert kommunikasjonsløsninger med omliggende tjenester til helseforetak og sykehus rundt om i hele landet. Hver dag sørger Telenor for at pasienter og ansatte i Helse Norge kommuniserer på en trygg og sikker måte.   Vi har tatt en prat med Anders Collier Jarl, Leder av Mobile Sales i Telenor Bedrift. Dette sier Collier Jarl om bakgrunnen for deres partnerskap i Health2B:  

–  Telenor er opptatt av å ta vårt samfunnsansvar, og drives av å være en foretrukken partner når næringslivet og offentlig sektor skal digitalisere sine prosesser. Et fremtidig og bærekraftig helsevesen vil handle om mennesker, og det vil handle om innovasjon og anvendelse av teknologi. Vi tror at en slik utvikling betyr at deler av næringslivet og Helse Norge i større grad må komme sammen, være kreative og finne løsninger på de store oppgavene som helsevesenet ser komme. Vi tenker at Health2B er en slik arena, hvor nettopp næringslivet møter det offentlige.   –  Hva er Telenors faglige bidrag inn i partnerskapet?   – Vi er opptatt av at et partnerskap som dette bidrar til utvikling, der vi vil være aktive og gjøre vårt for at Health2B skaper verdi for samfunnet. Vårt viktigste bidrag vil være tilgjengeliggjøring av teknologi, vår kompetanse, samt tilgang til forskning og testfasiliteter, sier Collier Jarl.   – Og hva skal til for å få fart på innovasjon innenfor helse?   – Vi tror at initiativ som Health2B, der næringsliv og det offentlig møtes er en riktig vei å gå for å få fart på innovasjon, der det å teste ut og pilotere nye løsninger blir et viktig premiss. I tillegg så er tillit mellom det offentlige og næringslivet avgjørende, for at kompetanse og erfaring kan utnyttes optimalt, fortsetter Collier Jarl.   – Hvordan kan offentlig-privat samhandling bidra til fremtidens helsevesen?   – Det er store oppgaver som skal løses, så det å bringe sammen ulike kompetansemiljø og kapabiliteter er fornuftig. Ingen enkeltaktør, det være seg innen det offentlig eller det private, sitter på alle svarene. - Så det å samarbeide om å finne løsninger som utgjør en forskjell, tror vi i Telenor sterkt på. Vi tenker også der er gevinster å oppnå fra teknologi og løsninger det allerede er investert i, og dette mulighetsrommet må også utforskes, avslutter Collier Jarl.

Les mer

Health2B Open: Kjøpe der vi kan, bygge der vi må

Stort fremmøte og engasjement på Health2B Open 17. april om "Teknologiutvikling og innovasjon i Oslo kommune og Helsefellesskapet".   Tusen takk for solide bidrag Solveig Tesdal, Marthe Westgaard Andresen, Liv Oftendal Rossow og Aleksander Lorentzen - kombinert med innspill fra aktive deltakere på "gølvet", vår fellesarena, ble vi alle litt klokere denne dagen.   Her har vi samlet en liste over key takeaways:  

 • Oslo kommune er ikke som andre kommuner! Hver av Oslos 15 bydeler er som en gjennomsnittlig kommune. Dette medfører en økt grad av kompleksitet, men også et særskilt ansvar for innovasjon.
 
 • Oslo har utviklet sin første tverrsektorelle strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi (2023), som særlig påpeker behovet for å jobbe mer strategisk med næringslivssamarbeid og gjennom partnerskap.
 
 • Kommunen ønsker å stimulere til et velfungerende og innovativt leverandørmarked, men erkjenner at man ikke har vært flinke nok til å spille opp til utvikling i leverandørmarkedet. Mens det fortsatt er behov for å sikre nødvendig kompetanse internt, ønsker kommunen å få bort inntrykket om at de ønsker å utvikle "alt selv", og understreker at skalering skal og må skje gjennom næringslivet.
 
 • Vi må klare å drifte/ivareta lovpålagte tjenester og innovere samtidig, og til dette trengs både ledelsesforankring og budsjetter. Gitt dagens utfordringer med bærekraft i helsetjenesten, er fokus på personellbesparende og effektiviserende teknologi avgjørende. Det er ingen "quick fix" - ofte vil effekter og gevinster først komme over tid.
 
 • Det påligger offentlige behovseiere/innkjøpere og leverandører et felles ansvar for å sikre en god dynamikk og bærekraft i fremtidig leverandørmarked. OK vil bevege seg fra langvarige til mer dynamiske anskaffelser og ønsker hjelp fra næringen til å bygge et "puslespill" av systemer som kan kommunisere sømløst. Se også egen post om invitasjon til markedsdialog.
 
 • Bedre flyt og bruk av helsedata er et viktig felles mål og helt sentralt for å lykkes med fremtidens helsevesen. Vi har gode kvalitetsregistere i Norge, men de fleste er avhengig av at dataene punches manuelt. Debatten rundt risiko ved deling av data må sees i lys av dagens situasjon og også i lys av risikoen ved ikke å dele.
 
 • Samhandling er avgjørende. Helsefellesskapet er viktig men må sikre at næringslivet kobles på tidlig nok. Det er behov for å se sammen "inn i kula" for å sette riktige målbilder og best mulig utvikle og nyttiggjøre seg ny teknologi. Dette gjøres best gjennom partnerskap, og arenaer som Health2B blir viktige for dette.
  Har du lyst til å se presentasjon fra arrangementet? Se fullstendig presentasjon her: 2024 04 17 FINAL presentasjon Health2B Open Oslo kommune.   Vi konkluderer med at dette var nok en informativ og konstruktiv dag sammen med partnere og aktører fra hele økosystemet - fortsettelse følger!

Les mer

La ideer bli til godt profesjonelt innhold i Health2B-studioet

Vi har utstyret og verktøyene for produksjon av profesjonelle podcaster, videoer, pitcher og livestreaming. Studioet er rigget med to kameraer, trådløse mikrofoner, lys og en topp moderne redigerings-suite. Tekniker er inkludert i leie-prisen. Dersom du ønsker hjelp til regi og manus, kan vi også bistå med det.   

Priser og innhold

Medlemmer i Health2B og Norway Health Tech får rabatt på prisene under, se prisliste.

 

Leie av studio – halv dag

Tilbudet inkluderer leie av studio med tekniker i 4 timer. Pris fra 12 475,- + mva. Pris inkluderer opprigging av studio, tekniker og organisering.

Leie av studio – hel dag

Tilbudet inkluderer leie av studio med tekniker i 8 timer. Pris fra 20 925,- + mva. Pris inkluderer opprigging av studio, tekniker og organisering. Leie av streamingplattform for webinarer og live-overføringer koster 500,- for halv dag og 1000,- hel dag.

Podkast-produksjon

Enten det er en ukentlig serie eller en spesialepisode, hjelper vi deg med alt fra opptak til ferdig redigering. Tilbudet inkluderer leie av studio med tekniker og regi i 1 time + redigering/postproduksjon. Pris fra 10 500,- + mva. Inkluderer opprigging av studio, tekniker, regi av opptak, klipp (inkludert teksting og logo), manuskonsultasjon og organisering.

Pitch-pakke

Skal du pitche selskapet ditt for investorer eller kunder? Trenger du hjelp til å formidle din unike startup til et større publikum? Vår pitch-pakke gir deg en profesjonell video-pitch på 60-90 sekunder. Vi guider deg gjennom budskapsutforming, regi, opptak og redigering. Pakken inkluderer 1 times opptak i studio. Pris fra 11 000,- + mva. Inkluderer opprigging av studio, tekniker, regi av opptak, klipp (inkludert teksting og logo) og organisering. Kan oppgraderes til premiumpakke (14 050,- + mva) som inkluderer manuskonsultasjon og ekstra innklippsbilder.    
Tjeneste* Pris** Pris H2B partnere Pris NHT medlemmer
Leie halv dag 12 475 7 700 11 500
Leie hel dag 20 925 11 800 18 900
Podcastproduksjon 10 500 8 500 9 400
Pitch pakke basis 11 000 8 775 9 900
Pitch pakke premium 14 050 11 500 12 700
  *se over for beskrivelse av innhold  **Alle priser eksl. Mva   Har du spørsmål? Ta kontakt med Magnus Lund Vang på [email protected]   

Les mer

Helse Sør-Øst blir ny partner i Health2B

– For å løse dagens og fremtidens utfordringer i spesialisthelsetjenesten med innovative løsninger må sykehusene samarbeide med næringslivet. Helse Sør-Øst RHF trer inn som gullpartner i Health2B på vegne av hele foretaksgruppen for at sykehusene kan ta del i åpen innovasjon i tett dialog med de øvrige partnerne, sier Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse i HSØ.

 

De 11 helseforetakene som er en del av Helse Sør-Øst vil gjennom partnerskapet med Health2B nå kunne spille inn relevante problemstillinger og behov og muliggjøre synergi med eget innovasjonsarbeid.

 

Oslo Universitetssykehus er en av stifterne i Health2B. Christian Skattum, leder av Innovasjonsavdelingen, er glad for å ha Helse Sør-Øst med på laget i partnerskapet:

 

– At Helse Sør-Øst blir aktive i Health2B gir oss nye muligheter til å tenke samarbeid på tvers av helseforetakene. Vi har behov for å lære av hverandre og løfte felles initiativ, og mange av de private partnerne har etterlyst mulighetene som ligger i å samarbeide med flere sykehus i hele regionen, sier han.

 

– Vi er veldig glade for at Helse Sør-Øst nå har besluttet bli partnere i Health2B, og ser på det som en bekreftelse på at innovasjonsarenaen anses som sentral pådriver for offentlig-privat samarbeid. HSØ vil bredde behovseierperspektivet og gi partnerskapet økt løftekraft både lokalt og regionalt, sier daglig leder i Health2B, Elen Høeg.

 

Les mer

Visiba ny partner i Health2B

I løpet av våren 2024 skal selskapet lansere et verktøy for automatisert anamnese og triage som samler inn sykdomshistorikk fra pasienten, prioriterer sakens alvorlighetsgrad og henviser videre til egnet behandler og kontaktform.

 

– Automatisert triage er en tjeneste og en teknologi som ikke finnes ikke i dag. Det vil innebære nye måter å jobbe på for f.eks. legevakten eller førstelinjen. Da er det viktig for oss å komme i dialog med dem og samarbeide om gode løsninger, sier Ed.

 

Visiba tilbyr også en digital helseplattform for kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell. Plattformen har allerede 34 000 profesjonelle brukere, i all hovedsak i Sverige.

  [caption id="attachment_395" align="alignnone" width="1024"] Som partner i Health2B får Visiba tilgang til hyggelige lokaler med blant annet fellesområder, møterom og studio.[/caption]

Visiba har i flere år hatt dialog med politikere og direktorater om digitalisering av helsetjenesten, men Tomas Ed sier at det nå er på tide å ta steget nærmere et operativt nivå, det vil si sykehus og kommuner.

 

– Ved å digitalisere deler av interaksjonen mellom helsepersonell og innbyggere vil helse- og omsorgstjenester kunne drives både enklere og mer effektivt, sier han.

 

Elen Høeg, daglig leder i Health2B, mener at Visiba er et godt tilskudd til partnerskapet.

 

– Visiba kommer inn med kompetanse og teknologi som bidrar til å styrke samhandling med pasienten og sparer personell – to viktige elementer i et fremtidig bærekraftig helsevesen.  Behovet for sterkere offentlig-privat samhandling blir stadig tydeligere, og vi er glade for at Visiba ønsker å være med på Health2Bs partnerskapsdugnad for morgendagens helsetjeneste, sier Høeg.

 

Les mer

Tester klemmefri blodtrykksmåling

– Et fenomen kalt «kontorblodtrykk» kan gjøre at stresset ved å få målt blodtrykket på legekontoret gjør målingen kunstig høy.  Når det er mistanke om behandlingstrengende forhøyet blodtrykk basert på en slik enkeltstående måling kan det derfor ofte være aktuelt å gjennomføre en 24-timers måling av blodtrykket. Dette gjøres ved å gå med et apparat og en mansjett rundt overarmen som blåser seg opp 2-3 ganger i timen både dag og natt. Det er det mange som synes er både ubeleilig og ubehagelig, og noen vil kanskje vegre seg for å gjennomføre målingen, sier lege Christine Hove.    

Hove er spesialist i nyremedisin og er nå i gang med en doktorgrad ved Oslo Universitetssykehus der hun skal samle blodtrykksdata ved hjelp av ny Norsk helseteknologi. Prosjektet HyperSension 2.0 er finansiert gjennom programmet Brukerstyrt innovasjonsarena i Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom Aidee Health AS, SINTEF, Sandefjord Helsepark og Oslo Universitetssykehus.  

Sensorbasert måling

  Blodtrykksmåleren Aidee EmBody er utviklet av Aidee Health. Det er en liten enhet som plasseres enten på overarmen ellersom et vanlig pulsbelte rundt brystet. Aidee Embody måler blodtrykket kontinuerlig ved hjelp av en sofistikert sensor. Det er denne måleren totalt 81 forsøkspersoner fra Forskningsparken og andre arbeidsplasser har brukt gjennom et døgn.   – Vi er veldig fornøyde med denne kliniske datainnsamlingen. Mange har stilt villig opp og vi har fått gode data, sier Hove.   En av forsøkspersonene er Ralph Groen, CCO i Evyon. Han har i et døgn gått med en tradisjonell blodtrykksmåler på armen, i tillegg til en Aidee EmBody sensor rundt brystet og en på overarmen. Testen avsluttes med en liten tur på ergometersykkel inne på Health2B-møterommet sammen med lege Christine Hove.   – Jeg jobber selv i en startup og synes det fint å bidra til at andre selskaper kan utvikle seg og teste løsninger. Jeg ønsker også å bidra til forskning, og til at vi utvikler bedre behandling for pasienter, sier Groen.   Ved siden av å være geolog er Groen er selv aktiv syklist og er interessert i å vite så mye som mulig om hvordan hans egen kropp fungerer. Sykkeltesten viste seg å være av den mer bedagelige sorten, så noe makspuls ble det ikke.   – Det er ansett gøy å få mer data, og spesielt om noe så sentralt som blodtrykket.
  [caption id="attachment_380" align="alignnone" width="1900"] Lege Christine Hove gjør målinger med både tradisjonell blodtrykksmåler og Aidee EmBody.[/caption]  

Bedre helsedata

  – For oss var det veldig fint å få komme hit til Forskningsparken og Health2B for å gjennomføre denne kliniske testen. Det er lettere for deltakere å si ja hvis de slipper å reise ned til Ullevål, sier Hove.   Nå skal dataene analyseres og forhåpentlig publiseres i et vitenskapelig tidsskrift. Deretter er målet en validering av Aidee Embody og lansering av produktet i 2026.   – På sikt kan slike sensorbaserte, kontinuerlige blodtrykksmålere kanskje også brukes på sykehus. Pasienter som i dag ligger på intensiv overvåkning får blodtrykket målt kontinuerlig via en nål i arterien. Dette gjøres ikke på mindre syke pasienter på vanlig sengepost. Ved å bruke en sensorbasert måling på disse pasientene vil man få mer informasjon om helsetilstanden, uten at sykepleieren må ta manuelle målinger flere ganger i timen, avslutter Hove.
 

Les mer

Skal skape innovative løsninger for helsevesenet

– All nyere forskning viser at det skjer noe når du åpner opp for nye miljøer. De smarte sitter ikke bare et sted, sier Christian Skattum i Oslo Universitetssykehus (OUS).
 
Sammen med Forskningsparken og Norway Health Tech har OUS startet Health2B (H2B) – en arena og møtepunkt mellom aktører fra det offentlige og private innen helsesektoren.   Forskningsparken har hatt suksess med liknende initiativ og møteplasser, som ShareLab, StartupLab og Aleap. I Health2B er det helsesektoren som står for tur, med et felles mål om å skape løsninger som vi alle vil ha nytte av.  
[caption id="attachment_384" align="alignnone" width="2560"]Birger Tufte Johansen, seniorrådgiver i Norway Health Tech og Christian Skattum leder av innovasjonsavdelingen på Oslo universitetsykehus Birger Tufte Johansen, seniorrådgiver i Norway Health Tech og Christian Skattum leder av innovasjonsavdelingen på Oslo universitetsykehus under den offisielle åpningen av Health2B.[/caption]
  – I Forskningsparken har vi sett viktigheten av offentlig-privat-samarbeid. Ingen kan redde verden alene, vi trenger gode hoder som kan jobbe sammen, sier Hans-Peter Daae i Oslotech som driver Forskningsparken.   Han håper kontorområdet i Forskningsparken vil fungere som en smeltedigel.   – Dette er ikke et normalt kontor der du må sitte hele dagen, men behovs- og prosjektbasert. Vi håper partene vil være der også når de ikke jobber konkret med noe, men være en del av miljøet og ta del i det uforutsette. Alt kan ikke planlegges, de kollisjonene mellom mennesker med erfaring og kompetanse kan være det som bidrar til å løse utfordringene, forteller Daae.  

Døråpner for de som banker på feil dør

  Det er OUS som har tatt initiativ til samarbeidet. Universitetssykehuset er en massiv organisasjon med 25 000 ansatte og 26 milliarder i omsetning hvert år.   – Det meste kan vi løse selv, men her søker vi hjelp utenfra, sier Christian Skattum ved Oslo Universitetssykehus.   Sykehuset har i lang tid jobbet for å fremme innovasjon, og var på jakt etter et eget sted å jobbe med utvikling. Nedlagte sykehuslokaler på Ullevål var et alternativ, men i stedet har Health2B fått lokaler i Forskningsparken i Oslo.  
Health2B sine lokaler
  – Vi vil replikere det Forskningsparken har fått til med ShareLab, StartupLab og Aleap, og konseptet om mer åpenhet, innovasjon og offentlig-privat-samarbeid. Vi må tørre å være mer åpne og tørre å dele.   Som stor, offentlig aktør er OUS nødt til å forholde seg til loven om offentlige anskaffelser. Men Skattum tror resultatene av H2B vil gi OUS flere og bedre partnere i næringslivet, som igjen vil gi bedre helsetjenester og mer helse for hver krone.   – Planen er å jobbe med partnere og komme med prosjekter og utfordringer for å høre om de kan finne løsninger. Det unike i H2B er at vi i systemet løfter fram problemstillinger og temaer vi trenger hjelp til. Mange gründere og start up-ere kommer til oss med ideer, som kanskje ikke er noe vi har bruk for. Vi har også lyst til å være en døråpner for dem som ikke vet hvor de skal gå og sitter fast fordi de banker på feil dør, forklarer han.

Oslo kommune også med

  Health2B åpnet offisielt 27. september, og allerede er nyskapende prosjekter under arbeid. Sykehuset holder blant annet på med et omfattende prosjekt for å få til et nytt og bedre system for planlegging og gjennomføring av kirurgisk virksomhet, i samarbeid med et konsortium ledet av KPMG.  
[caption id="attachment_382" align="alignnone" width="2560"]Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo Kommune Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo Kommune, under den offisielle åpningen av Health2B.[/caption]
 
– Vi har kartlagt at det er mye stryk der, det vil si at pasienten ikke er frisk nok til å opereres, at vi mangler personale eller at vi ikke får operert av andre grunner. Nå jobber vi for å lage et system der vi kan samkjøre informasjon, som vil være aktuelt for både det nasjonale og det internasjonale markedet. Vi håper det kan være ferdig om to-tre år, forteller Skattum.   Mens Oslo Universitetssykehus representerer det offentlig, er Norway Health Tech representant fra den private siden i Health2B. Klyngeorganisasjonen har nærmere 270 medlemmer, og jobber med industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell.   – Målet er at Health2B bidrar til bedre og raskere samskaping mellom de som har behov og leverandørene som har løsningene. Slik at vi får vekst og skalering i helsenæringen, en viktig ny grønn næring, og raskere implementering av ny teknologi i helsevesenet, sier Lena Nymo Helli i Norway Health Tech.   Hun forteller at også Oslo kommune nylig sa ja til å bli med i samarbeidet.   – For å få mer fart på utviklingen er det like viktig at både små og store er med. Vi har satt oss et treårsperspektiv, og vil holde oppe trykk og momentum for å løse de store helseutfordringene. H2B svarer også på det å etablere samarbeidsarenaer, som politikerne har etterlyst, utdyper Nymo Helli.  

Les mer

Partnerprogrammet i Health2B

Et bærekraftig helsevesen handler mennesker, innovasjon og teknologi. Men hvordan realiserer vi dette?     Mange utredninger og rapporter peker på viktigheten av styrket offentlig-privat samhandling og nødvendigheten av å bryte ned siloer for å lykkes. Det er åpenbart at økt felles forståelse, både for behov og for løsninger, gjør det enklere å utvikle og ta i bruk teknologiske nyvinninger i helsetjenesten.      Det er vanskelig å tenke nytt alene, eller sammen med de du allerede har tenkt de samme tankene med. Innovasjon oppstår ikke av seg selv. Det er nødvendig å involvere flere som har en annen kunnskap og kompetanse om utfordringer og løsninger. Offentlige og private aktører har ulike perspektiver som bør deles for at vi sammen kan finne de beste løsningene. - Hilde Medbøe, Novartis    For dette trenger vi en styrket kultur; for offentlig-privat, offentlig-offentlig og privat-privat samhandling. Det finnes imidlertid ingen fasit på akkurat hvordan slik samhandling skal skje.     Health2B er en viktig arena og møtepunkt, ikke bare mellom offentlig og privat, men også mellom offentlige aktører som ofte står i de samme problemstillingene og kan med fordel samarbeide mer. - Hilde Hamre, Direktør for Helseetaten, Oslo kommune   Health2B er både en nøytral fysisk arena og et partnerskap mellom offentlige og private aktører, som jobber sammen for å utvikle kultur, samarbeidsmodeller og metoder for slik samhandling. Våre sentrale drivere er behovet for økt bærekraft i helsetjenesten og ambisjonen om næringsutvikling på helse. Kunnskapsdeling, kompetanseheving og samskaping er våre verktøy, og vi opererer under prinsippene om åpen innovasjon.     Hva får du som partner i Health2B?   

 • Mulighet til å ta del i viktig nybrottsarbeid for å styrke nødvendig offentlig-private samarbeid innenfor helse 
 
 • Være med på å prioritere fokusområder og sette retning for partnerskapet  
 
 • Tilgang til en arena for kunnskapsdeling, kompetanseheving og samskaping på tvers av sektorer, inkludert møterom og kontorplasser 
 
 • Tilgang til å tidlig teste og avklare ideer/innspill og søke partnerskap for mindre ressurskrevende og mer effektive innovasjonsprosesser 
 
 • Tilgang til delt kompetanse, markedsinnsikt og ressursdeling 
 
 • Som offentlige behovseier; mulighet til å dele behov, planer, strukturere samarbeid med næringslivet og få innsikt i eksisterende og kommende mulighetsrom i ny teknologi 
 
 • Som privat aktør; få økt forståelse for helseinstitusjonenes utfordringer, behov, ønsker, strategier, rammebetingelser og infrastruktur og mulighet til å dele kunnskap om egne løsninger, produkter og tjenester   
  Vi tror at initiativ som Health2B, der næringsliv og det offentlig møtes er en riktig vei å gå for å få fart på innovasjon, der det å teste ut og pilotere nye løsninger blir et viktig premiss. I tillegg så er tillit mellom det offentlige og næringslivet avgjørende, for at kompetanse og erfaring kan utnyttes optimalt - Jarl Anders Collier, Telenor    Hvem kan bli partnere i Health2B?    Health2B søker partnere langs hele verdikjeden som har kompetanse, ressurser og/eller teknologi, med en evne og vilje til å se det store bildet, og er en pådriver for endring utenfor egen organisasjon.     Ta kontakt dersom du ønsker å utforske partnerskap med Health2B.     Se under for mer informasjon om partnermodell og tilbud.

Les mer

Grunnleggere

Partnere

Health2B er et partnerskap mellom private og offentlige aktører som ønsker og evner å se det store bildet, og er pådrivere for endring utenfor egen organisasjon. Alle partnerne er posisjonert for å bidra med kunnskap som øker forståelsen av behovene, utfordringene og mulighetene i helsesektoren.

Les mer om vårt partnerprogram

Kontakt

Elen Høeg

Daglig leder

Tlf 990 05 980

e-post

Eirik Løvbakken

Spesialrådgiver, innovasjon

Tlf 924 38 214

e-post