April 23, 2024

Photo: Privat

Text: Vilde Sollien

Partner i Health2B: Novartis

Novartis er et nytenkende legemiddelselskap, og er først ute med nyskapende celle- og genterapier i Norge. Selskapet forsker og utvikler medisiner innen et bredt spekter av terapiområder, som kreft, kroniske- og sjeldne sykdommer. Novartis er stolt av å være en konstruktiv samarbeidspartner som skaper nye løsninger i helsesektoren.

 

Vi har tatt en prat med Hilde Medbøe, Healthcare solution manager i Novartis. Dette sier Medbøe om bakgrunnen for deres partnerskap i Health2B:

 

– Novartis ønsker å gjøre mer for pasienter og den norske helsesektoren. Vi skal være noe mer enn et selskap som bare forsker frem og leverer medisiner. Gjennom nye partnerskap vil vi bidra til å bedre pasientforløp, og sikre rammene for å motta rett behandling til rett tid.

 

– Hva er Novartis sitt faglige bidrag inn i partnerskapet?

 

– Mulighetene i dagens helsesektor er uendelige med ny teknologi, innovasjon og kompetanse. Samtidig står vi foran store samfunnsutfordringer ved at vi blir flere og lever lengre. Novartis ønsker å tenke nytt og vil bidra med nye løsninger og perspektiver. Vi mener at utfordringer løses mer effektivt i samarbeid. Novartis har et mål om at våre partnerskap skal gi bedre pasientbehandling og bidra til en bærekraftig helsetjeneste, sier Medbøe.

 

– Og hva skal til for å få fart på innovasjon innenfor helse?

 

– Det er avgjørende at helsepolitikere bygger sine beslutninger på solid kunnskap og ikke kun med hensikt om å vinne neste valg. Det er viktig å ta hensyn til hele helseøkosystemet og samfunnet som helhet når man vurderer innovasjon og investeringer. Det er nødvendig å legge til rette for at innovasjoner kan utvikles og implementeres. Et insentiv kan være bruk av en innovasjonsindikator, på samme måte som man bruker kvalitetsregistrene.  Det krever vilje til å investere i langsiktige tiltak som på sikt kan føre til ressursbesparelser på tvers av ulike sektorer, en investering på ett område kan gi besparelser på et annet område, fortsetter Medbøe.

 

– Hvordan kan offentlig-privat samhandling bidra til fremtidens helsevesen?

 

–  Det er vanskelig å tenke nytt alene, eller sammen med de du allerede har tenkt de samme tankene med. Innovasjon oppstår ikke av seg selv. Det er nødvendig å involvere flere som har en annen kunnskap og kompetanse om utfordringer og løsninger. Offentlige og private aktører har ulike perspektiver som bør deles for at vi sammen kan finne de beste løsningene, avslutter Medbøe.