February 14, 2024

Photo: Angelique Culvin

Text: Anne-Marie Korseberg Stokke

Tester klemmefri blodtrykksmåling

Har du merket at du blir litt mer anspent når blodtrykksmansjetten tar kvelertak på armen din? I Health2B sine lokaler i Forskningsparken har frivillige forsøkspersoner nå testet en ny type blodtrykksmåler – uten mansjett.

– Et fenomen kalt «kontorblodtrykk» kan gjøre at stresset ved å få målt blodtrykket på legekontoret gjør målingen kunstig høy.  Når det er mistanke om behandlingstrengende forhøyet blodtrykk basert på en slik enkeltstående måling kan det derfor ofte være aktuelt å gjennomføre en 24-timers måling av blodtrykket. Dette gjøres ved å gå med et apparat og en mansjett rundt overarmen som blåser seg opp 2-3 ganger i timen både dag og natt. Det er det mange som synes er både ubeleilig og ubehagelig, og noen vil kanskje vegre seg for å gjennomføre målingen, sier lege Christine Hove.

 

 

Hove er spesialist i nyremedisin og er nå i gang med en doktorgrad ved Oslo Universitetssykehus der hun skal samle blodtrykksdata ved hjelp av ny Norsk helseteknologi. Prosjektet HyperSension 2.0 er finansiert gjennom programmet Brukerstyrt innovasjonsarena i Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom Aidee Health AS, SINTEF, Sandefjord Helsepark og Oslo Universitetssykehus.

 

Sensorbasert måling

 

Blodtrykksmåleren Aidee EmBody er utviklet av Aidee Health. Det er en liten enhet som plasseres enten på overarmen ellersom et vanlig pulsbelte rundt brystet. Aidee Embody måler blodtrykket kontinuerlig ved hjelp av en sofistikert sensor. Det er denne måleren totalt 81 forsøkspersoner fra Forskningsparken og andre arbeidsplasser har brukt gjennom et døgn.

 

– Vi er veldig fornøyde med denne kliniske datainnsamlingen. Mange har stilt villig opp og vi har fått gode data, sier Hove.

 

En av forsøkspersonene er Ralph Groen, CCO i Evyon. Han har i et døgn gått med en tradisjonell blodtrykksmåler på armen, i tillegg til en Aidee EmBody sensor rundt brystet og en på overarmen. Testen avsluttes med en liten tur på ergometersykkel inne på Health2B-møterommet sammen med lege Christine Hove.

 

– Jeg jobber selv i en startup og synes det fint å bidra til at andre selskaper kan utvikle seg og teste løsninger. Jeg ønsker også å bidra til forskning, og til at vi utvikler bedre behandling for pasienter, sier Groen.

 

Ved siden av å være geolog er Groen er selv aktiv syklist og er interessert i å vite så mye som mulig om hvordan hans egen kropp fungerer. Sykkeltesten viste seg å være av den mer bedagelige sorten, så noe makspuls ble det ikke.

 

– Det er ansett gøy å få mer data, og spesielt om noe så sentralt som blodtrykket.

 

Lege Christine Hove gjør målinger med både tradisjonell blodtrykksmåler og Aidee EmBody.

 

Bedre helsedata

 

– For oss var det veldig fint å få komme hit til Forskningsparken og Health2B for å gjennomføre denne kliniske testen. Det er lettere for deltakere å si ja hvis de slipper å reise ned til Ullevål, sier Hove.

 

Nå skal dataene analyseres og forhåpentlig publiseres i et vitenskapelig tidsskrift. Deretter er målet en validering av Aidee Embody og lansering av produktet i 2026.

 

– På sikt kan slike sensorbaserte, kontinuerlige blodtrykksmålere kanskje også brukes på sykehus. Pasienter som i dag ligger på intensiv overvåkning får blodtrykket målt kontinuerlig via en nål i arterien. Dette gjøres ikke på mindre syke pasienter på vanlig sengepost. Ved å bruke en sensorbasert måling på disse pasientene vil man få mer informasjon om helsetilstanden, uten at sykepleieren må ta manuelle målinger flere ganger i timen, avslutter Hove.

 

For oss var det veldig fint å få komme hit til Forskningsparken og Health2B for å gjennomføre denne kliniske testen. Det er lettere for deltakere å si ja hvis de slipper å reise ned til Ullevål

Christine Hove