February 22, 2024

Photo:

Text: Anne-Marie Korseberg Stokke

Helse Sør-Øst blir ny partner i Health2B

En viktig milepæl for Health2B: Helse Sør-Øst kommer inn som partner på vegne av foretaksgruppen.

– For å løse dagens og fremtidens utfordringer i spesialisthelsetjenesten med innovative løsninger må sykehusene samarbeide med næringslivet. Helse Sør-Øst RHF trer inn som gullpartner i Health2B på vegne av hele foretaksgruppen for at sykehusene kan ta del i åpen innovasjon i tett dialog med de øvrige partnerne, sier Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse i HSØ.

 

De 11 helseforetakene som er en del av Helse Sør-Øst vil gjennom partnerskapet med Health2B nå kunne spille inn relevante problemstillinger og behov og muliggjøre synergi med eget innovasjonsarbeid.

 

Oslo Universitetssykehus er en av stifterne i Health2B. Christian Skattum, leder av Innovasjonsavdelingen, er glad for å ha Helse Sør-Øst med på laget i partnerskapet:

 

– At Helse Sør-Øst blir aktive i Health2B gir oss nye muligheter til å tenke samarbeid på tvers av helseforetakene. Vi har behov for å lære av hverandre og løfte felles initiativ, og mange av de private partnerne har etterlyst mulighetene som ligger i å samarbeide med flere sykehus i hele regionen, sier han.

 

– Vi er veldig glade for at Helse Sør-Øst nå har besluttet bli partnere i Health2B, og ser på det som en bekreftelse på at innovasjonsarenaen anses som sentral pådriver for offentlig-privat samarbeid. HSØ vil bredde behovseierperspektivet og gi partnerskapet økt løftekraft både lokalt og regionalt, sier daglig leder i Health2B, Elen Høeg.

 

Helse Sør-Øst RHF trer inn som gullpartner i Health2B på vegne av hele foretaksgruppen for at sykehusene kan ta del i åpen innovasjon i tett dialog med de øvrige partnerne

Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst