April 11, 2023

Photo: Angélique Culvin-Riccot

Text: Anne-Marie Korseberg Stokke

Book et møterom

Våre møterom står til disposisjon for våre partnere, og kan enkelt bookes for ulike formål. Det sentrale og hyggelige fellesområdet er godt egnet til foredrag og seminarer. Vi har også mange ulike møterom med kapasitet fra 2 til 12 personer. Møterommene kan også benyttes som prosjektrom eller rigges til kliniske tester.