February 19, 2024

Photo: Angelique Culvin

Text: Anne-Marie Korseberg Stokke

Visiba ny partner i Health2B

Helseteknologiselskapet Visiba blir ny bronsepartner i Health2B. – Vi ønsker å komme tettere på våre brukere i sykehus og kommuner. Da er Health2B det rette stedet å være, sier Tomas Ed, Country Manager Norway for Visiba.

I løpet av våren 2024 skal selskapet lansere et verktøy for automatisert anamnese og triage som samler inn sykdomshistorikk fra pasienten, prioriterer sakens alvorlighetsgrad og henviser videre til egnet behandler og kontaktform.

 

– Automatisert triage er en tjeneste og en teknologi som ikke finnes ikke i dag. Det vil innebære nye måter å jobbe på for f.eks. legevakten eller førstelinjen. Da er det viktig for oss å komme i dialog med dem og samarbeide om gode løsninger, sier Ed.

 

Visiba tilbyr også en digital helseplattform for kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell. Plattformen har allerede 34 000 profesjonelle brukere, i all hovedsak i Sverige.

 

Som partner i Health2B får Visiba tilgang til hyggelige lokaler med blant annet fellesområder, møterom og studio.

Visiba har i flere år hatt dialog med politikere og direktorater om digitalisering av helsetjenesten, men Tomas Ed sier at det nå er på tide å ta steget nærmere et operativt nivå, det vil si sykehus og kommuner.

 

– Ved å digitalisere deler av interaksjonen mellom helsepersonell og innbyggere vil helse- og omsorgstjenester kunne drives både enklere og mer effektivt, sier han.

 

Elen Høeg, daglig leder i Health2B, mener at Visiba er et godt tilskudd til partnerskapet.

 

– Visiba kommer inn med kompetanse og teknologi som bidrar til å styrke samhandling med pasienten og sparer personell – to viktige elementer i et fremtidig bærekraftig helsevesen.  Behovet for sterkere offentlig-privat samhandling blir stadig tydeligere, og vi er glade for at Visiba ønsker å være med på Health2Bs partnerskapsdugnad for morgendagens helsetjeneste, sier Høeg.

 

Ved å digitalisere deler av interaksjonen mellom helsepersonell og innbyggere vil helse- og omsorgstjenester kunne drives både enklere og mer effektivt.

Tomas Ed