April 19, 2024

Photo: Health2B / Privat

Text: Elen Høeg

Health2B Open: Kjøpe der vi kan, bygge der vi må

Stort fremmøte og engasjement på Health2B Open 17. april om “Teknologiutvikling og innovasjon i Oslo kommune og Helsefellesskapet”.

 

Tusen takk for solide bidrag Solveig Tesdal, Marthe Westgaard Andresen, Liv Oftendal Rossow og Aleksander Lorentzen – kombinert med innspill fra aktive deltakere på “gølvet”, vår fellesarena, ble vi alle litt klokere denne dagen.

 

Her har vi samlet en liste over key takeaways:

 

  • Oslo kommune er ikke som andre kommuner! Hver av Oslos 15 bydeler er som en gjennomsnittlig kommune. Dette medfører en økt grad av kompleksitet, men også et særskilt ansvar for innovasjon.

 

  • Oslo har utviklet sin første tverrsektorelle strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi (2023), som særlig påpeker behovet for å jobbe mer strategisk med næringslivssamarbeid og gjennom partnerskap.

 

  • Kommunen ønsker å stimulere til et velfungerende og innovativt leverandørmarked, men erkjenner at man ikke har vært flinke nok til å spille opp til utvikling i leverandørmarkedet. Mens det fortsatt er behov for å sikre nødvendig kompetanse internt, ønsker kommunen å få bort inntrykket om at de ønsker å utvikle “alt selv”, og understreker at skalering skal og må skje gjennom næringslivet.

 

  • Vi må klare å drifte/ivareta lovpålagte tjenester og innovere samtidig, og til dette trengs både ledelsesforankring og budsjetter. Gitt dagens utfordringer med bærekraft i helsetjenesten, er fokus på personellbesparende og effektiviserende teknologi avgjørende. Det er ingen “quick fix” – ofte vil effekter og gevinster først komme over tid.

 

  • Det påligger offentlige behovseiere/innkjøpere og leverandører et felles ansvar for å sikre en god dynamikk og bærekraft i fremtidig leverandørmarked. OK vil bevege seg fra langvarige til mer dynamiske anskaffelser og ønsker hjelp fra næringen til å bygge et “puslespill” av systemer som kan kommunisere sømløst. Se også egen post om invitasjon til markedsdialog.

 

  • Bedre flyt og bruk av helsedata er et viktig felles mål og helt sentralt for å lykkes med fremtidens helsevesen. Vi har gode kvalitetsregistere i Norge, men de fleste er avhengig av at dataene punches manuelt. Debatten rundt risiko ved deling av data må sees i lys av dagens situasjon og også i lys av risikoen ved ikke å dele.

 

  • Samhandling er avgjørende. Helsefellesskapet er viktig men må sikre at næringslivet kobles på tidlig nok. Det er behov for å se sammen “inn i kula” for å sette riktige målbilder og best mulig utvikle og nyttiggjøre seg ny teknologi. Dette gjøres best gjennom partnerskap, og arenaer som Health2B blir viktige for dette.

 

Har du lyst til å se presentasjon fra arrangementet? Se fullstendig presentasjon her: 2024 04 17 FINAL presentasjon Health2B Open Oslo kommune.

 

Vi konkluderer med at dette var nok en informativ og konstruktiv dag sammen med partnere og aktører fra hele økosystemet – fortsettelse følger!