April 23, 2024

Photo: Angélique Culvin-Riccot

Text: Vilde Sollien

Partner i Health2B: Visiba

Visiba er en svensk medtech bedrift, som tror på digital transformasjon som et verktøy for å oppnå og opprettholde høy kvalitet, tilgjengelighet og behandling med pasienten i fokus. Selskapet  tilbyr løsninger for digital AI-basert automatisert anamnese og triage, og løsninger for digital interaksjon mellom innbygger/pasient og helsepersonell. Deres mål er å hjelpe helsevesenet å oppnå en mer tilgjengelig, ressurseffektiv og personlig tilpasset helsetjeneste. 

 

Vi har tatt en prat med Tomas Ed, Country Manager Norway i Visiba . Dette sier Ed om bakgrunnen for deres partnerskap i Health2B:

 

– Vi ønsker å komme tettere på våre brukere i sykehus og kommuner for å samarbeide om gode løsninger. 

   

–  Hva er Visibas faglige bidrag inn i partnerskapet?  

 

– AI-basert automatisert triage er en tjeneste og en teknologi som ikke finnes i dag. Det vil innebære nye, meget ressursbesparende måter å jobbe på for legevakten eller førstelinjen i kommunene, sier Ed.

  

– Hva skal til for å få fart på innovasjon innenfor helse? 

 

– Det er positivt med flere møteplasser der leverandører kan komme i dialog med helsetjenestene for å utvikle de gode løsningene, og en større investeringsvilje med enklere anskaffelsesordninger. Dette er viktige ting som vi mener må komme på plass for å få fart på innovasjonen, fortsetter Ed.

  

– Hvordan kan offentlig-privat samhandling bidra til fremtidens helsevesen? 

 

– Synergien mellom offentlige behov, og utvikling og innovasjon hos private leverandører er en forutsetning for å oppnå et helsevesen som kan møte fremtidens utfordringer på en god måte. Nøkkelen er å utvikle løsninger som direkte svarer på behovene, sammen, avslutter Ed.