October 24, 2022

Photo: Sigurd Reistad Klæva

Text: Newslab

Skal skape innovative løsninger for helsevesenet

Health2B er en ny arena der offentlige og private innen helse kan komme sammen og løse morgendagens utfordringer.

– All nyere forskning viser at det skjer noe når du åpner opp for nye miljøer. De smarte sitter ikke bare et sted, sier Christian Skattum i Oslo Universitetssykehus (OUS).

 

Sammen med Forskningsparken og Norway Health Tech har OUS startet Health2B (H2B) – en arena og møtepunkt mellom aktører fra det offentlige og private innen helsesektoren.

 

Forskningsparken har hatt suksess med liknende initiativ og møteplasser, som ShareLab, StartupLab og Aleap. I Health2B er det helsesektoren som står for tur, med et felles mål om å skape løsninger som vi alle vil ha nytte av.

 

Birger Tufte Johansen, seniorrådgiver i Norway Health Tech og Christian Skattum leder av innovasjonsavdelingen på Oslo universitetsykehus

Birger Tufte Johansen, seniorrådgiver i Norway Health Tech og Christian Skattum leder av innovasjonsavdelingen på Oslo universitetsykehus under den offisielle åpningen av Health2B.

 

– I Forskningsparken har vi sett viktigheten av offentlig-privat-samarbeid. Ingen kan redde verden alene, vi trenger gode hoder som kan jobbe sammen, sier Hans-Peter Daae i Oslotech som driver Forskningsparken.

 

Han håper kontorområdet i Forskningsparken vil fungere som en smeltedigel.

 

– Dette er ikke et normalt kontor der du må sitte hele dagen, men behovs- og prosjektbasert. Vi håper partene vil være der også når de ikke jobber konkret med noe, men være en del av miljøet og ta del i det uforutsette. Alt kan ikke planlegges, de kollisjonene mellom mennesker med erfaring og kompetanse kan være det som bidrar til å løse utfordringene, forteller Daae.

 

Døråpner for de som banker på feil dør

 

Det er OUS som har tatt initiativ til samarbeidet. Universitetssykehuset er en massiv organisasjon med 25 000 ansatte og 26 milliarder i omsetning hvert år.

 

– Det meste kan vi løse selv, men her søker vi hjelp utenfra, sier Christian Skattum ved Oslo Universitetssykehus.

 

Sykehuset har i lang tid jobbet for å fremme innovasjon, og var på jakt etter et eget sted å jobbe med utvikling. Nedlagte sykehuslokaler på Ullevål var et alternativ, men i stedet har Health2B fått lokaler i Forskningsparken i Oslo.

 

Health2B sine lokaler

 

– Vi vil replikere det Forskningsparken har fått til med ShareLab, StartupLab og Aleap, og konseptet om mer åpenhet, innovasjon og offentlig-privat-samarbeid. Vi må tørre å være mer åpne og tørre å dele.

 

Som stor, offentlig aktør er OUS nødt til å forholde seg til loven om offentlige anskaffelser. Men Skattum tror resultatene av H2B vil gi OUS flere og bedre partnere i næringslivet, som igjen vil gi bedre helsetjenester og mer helse for hver krone.

 

– Planen er å jobbe med partnere og komme med prosjekter og utfordringer for å høre om de kan finne løsninger. Det unike i H2B er at vi i systemet løfter fram problemstillinger og temaer vi trenger hjelp til. Mange gründere og start up-ere kommer til oss med ideer, som kanskje ikke er noe vi har bruk for. Vi har også lyst til å være en døråpner for dem som ikke vet hvor de skal gå og sitter fast fordi de banker på feil dør, forklarer han.

Oslo kommune også med

 

Health2B åpnet offisielt 27. september, og allerede er nyskapende prosjekter under arbeid. Sykehuset holder blant annet på med et omfattende prosjekt for å få til et nytt og bedre system for planlegging og gjennomføring av kirurgisk virksomhet, i samarbeid med et konsortium ledet av KPMG.

 

Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo Kommune

Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo Kommune, under den offisielle åpningen av Health2B.

 

– Vi har kartlagt at det er mye stryk der, det vil si at pasienten ikke er frisk nok til å opereres, at vi mangler personale eller at vi ikke får operert av andre grunner. Nå jobber vi for å lage et system der vi kan samkjøre informasjon, som vil være aktuelt for både det nasjonale og det internasjonale markedet. Vi håper det kan være ferdig om to-tre år, forteller Skattum.

 

Mens Oslo Universitetssykehus representerer det offentlig, er Norway Health Tech representant fra den private siden i Health2B. Klyngeorganisasjonen har nærmere 270 medlemmer, og jobber med industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell.

 

– Målet er at Health2B bidrar til bedre og raskere samskaping mellom de som har behov og leverandørene som har løsningene. Slik at vi får vekst og skalering i helsenæringen, en viktig ny grønn næring, og raskere implementering av ny teknologi i helsevesenet, sier Lena Nymo Helli i Norway Health Tech.

 

Hun forteller at også Oslo kommune nylig sa ja til å bli med i samarbeidet.

 

– For å få mer fart på utviklingen er det like viktig at både små og store er med. Vi har satt oss et treårsperspektiv, og vil holde oppe trykk og momentum for å løse de store helseutfordringene. H2B svarer også på det å etablere samarbeidsarenaer, som politikerne har etterlyst, utdyper Nymo Helli.

 

Vi vil replikere det Forskningsparken har fått til med ShareLab, StartupLab og Aleap, og konseptet om mer åpenhet, innovasjon og offentlig-privat-samarbeid. Vi må tørre å være mer åpne og tørre å dele.

Christian Skattum