April 23, 2024

Photo: Angélique Culvin-Riccot

Text: Vilde Sollien

Partner i Health2B: Telenor

Telenor er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor mobil, infrastruktur og TV-tjenester, og er per i dag 3200 medarbeidere fordelt på 22 kontorer i Norge. Gjennom mange år har Telenor samarbeidet med Helsesektoren, og levert kommunikasjonsløsninger med omliggende tjenester til helseforetak og sykehus rundt om i hele landet. Hver dag sørger Telenor for at pasienter og ansatte i Helse Norge kommuniserer på en trygg og sikker måte.

 

Vi har tatt en prat med Anders Collier Jarl, Leder av Mobile Sales i Telenor Bedrift. Dette sier Collier Jarl om bakgrunnen for deres partnerskap i Health2B:

 

–  Telenor er opptatt av å ta vårt samfunnsansvar, og drives av å være en foretrukken partner når næringslivet og offentlig sektor skal digitalisere sine prosesser. Et fremtidig og bærekraftig helsevesen vil handle om mennesker, og det vil handle om innovasjon og anvendelse av teknologi. Vi tror at en slik utvikling betyr at deler av næringslivet og Helse Norge i større grad må komme sammen, være kreative og finne løsninger på de store oppgavene som helsevesenet ser komme. Vi tenker at Health2B er en slik arena, hvor nettopp næringslivet møter det offentlige.

 

–  Hva er Telenors faglige bidrag inn i partnerskapet?

 

– Vi er opptatt av at et partnerskap som dette bidrar til utvikling, der vi vil være aktive og gjøre vårt for at Health2B skaper verdi for samfunnet. Vårt viktigste bidrag vil være tilgjengeliggjøring av teknologi, vår kompetanse, samt tilgang til forskning og testfasiliteter, sier Collier Jarl.

 

– Og hva skal til for å få fart på innovasjon innenfor helse?

 

– Vi tror at initiativ som Health2B, der næringsliv og det offentlig møtes er en riktig vei å gå for å få fart på innovasjon, der det å teste ut og pilotere nye løsninger blir et viktig premiss. I tillegg så er tillit mellom det offentlige og næringslivet avgjørende, for at kompetanse og erfaring kan utnyttes optimalt, fortsetter Collier Jarl.

 

– Hvordan kan offentlig-privat samhandling bidra til fremtidens helsevesen?

 

– Det er store oppgaver som skal løses, så det å bringe sammen ulike kompetansemiljø og kapabiliteter er fornuftig. Ingen enkeltaktør, det være seg innen det offentlig eller det private, sitter på alle svarene. – Så det å samarbeide om å finne løsninger som utgjør en forskjell, tror vi i Telenor sterkt på. Vi tenker også der er gevinster å oppnå fra teknologi og løsninger det allerede er investert i, og dette mulighetsrommet må også utforskes, avslutter Collier Jarl.