December 5, 2023

Photo:

Text:

Health2B tar ord til handling – fremdriftsrapport desember 2023

Bygget på prinsippet om åpen innovasjon, er Health2B (H2B) en arena for kunnskapsdeling mellom aktører og felles innsats med sikte på å forme et bærekraftig helsevesen for fremtiden.

Health2B ble grunnlagt i 2022 av Norway Health Tech, Oslo universitetssykehus og Forskningsparken for å styrke offentlig-privat partnerskap og fremme samarbeid og innovasjon. Per desember har H2B 11 partnere og arrangert mer enn 30 arrangementer med totalt 1300 deltakere siden åpningen i september 2022.

 

Mangfoldet i partnere, diskutert tematikk og involverte aktører viser verdien av og behovet for H2B som arena. Vi ser nå frem til å videreutvikle partnerskapet i 2024

Daglig leder i Health2B, Elen Høeg