Health2B sine lokaler. Et offentlig-privat partnerskap.

April 30, 2024

Photo: Son Lam

Text: Elen Høeg og Vilde Sollien

Om oss

Health2B – Et offentlig-privat partnerskap der de riktige menneskene, møter de riktige utfordringene, og effektivt kommer frem til de riktige løsningene.

Health2B er et offentlig-privat partnerskap og en fysisk samhandlingsarena i Forskningsparken, Oslo. Arenaen ble stiftet av Norway Health TechForskningsparken og Oslo Universitetssykehus, og åpnet av Oslo kommune i 2022.  

 

Vi er en nøytral partner og en fysisk møteplass som baserer seg på prinsippet om åpen innovasjon. Gjennom kunnskapsutveksling og kompetansebygging bygger vi kultur og metodikk for gjensidig forståelse av behov og løsninger for viktige utfordringer i helsetjenesten. På denne måten legger Health2B til rette for innovasjon på tvers av virksomheter, funksjon, teknologi og kompetanse. Sammen skal vi samskape fremtidens helsevesen.  

 

Health2B skal bidra til bærekraft og næringsutvikling. Derfor har navnet vårt en dobbel betydning; både “Health to be” og “Health to business”. 

 

Det er vanskelig å tenke nytt alene, eller sammen med de du allerede har tenkt de samme tankene med. Innovasjon oppstår ikke av seg selv. Det er nødvendig å involvere flere som har en annen kunnskap og kompetanse om utfordringer og løsninger. Offentlige og private aktører har ulike perspektiver som bør deles for at vi sammen kan finne de beste løsningene.

– Hilde Medbøe, Healthcare Solutions Manager, Novartis 

 

Health2B drives formelt som et prosjekt under Norway Health Tech, med Elen Høeg som daglig leder. Styringsgruppen vår består av representanter fra de tre ovennevnte gründerne, og gruppen har beslutningsrett for våre aktiviteter, investeringer, utvikling, avtaler og lokaler. Vi har også et AdBoard, bestående av representanter fra partnere.  Dette er et rådgivende organ som driver frem retningen for utvikling, aktiviteter og fokusområder.

 

Er du interessert i et partnerskap? Ler mer om Health2B partnerprogram.

Les om åpningen av Health2B.

 

Årsrapporter

 

Health2b progress report 2023