May 3, 2024

Photo: Privat

Text: Anne-Marie Korseberg Stokke

Partner i Health2B: Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst er partner i Health2B på vegne av foretaksgruppen. En viktig milepæl for Health2B!

Helse Sør-Øst er det største av de fire regionale helseforetakene med nær 81.000 ansatte, og består av 11 separate helseforetak. Blant dem er Oslo universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og Sunnaas sykehus. Regionen omfatter omtrent 3,1 millioner innbyggere i Innlandet, Buskerud, Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold, Telemark og Agder.

 

De 11 helseforetakene som er en del av Helse Sør-Øst vil gjennom partnerskapet med Health2B nå kunne spille inn relevante problemstillinger og behov og muliggjøre synergi med eget innovasjonsarbeid.

 

– For å løse dagens og fremtidens utfordringer i spesialisthelsetjenesten med innovative løsninger må sykehusene samarbeide med næringslivet. Helse Sør-Øst RHF trer inn som gullpartner i Health2B på vegne av hele foretaksgruppen for at sykehusene kan ta del i åpen innovasjon i tett dialog med de øvrige partnerne, sier Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse i HSØ.