May 24, 2024

Photo: Angélique Culvin-Riccot

Text: Vilde Sollien

Partner i Health2B: DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger. Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. DNV bistår med å håndtere de utfordringene og globale endringene som kundene og verden står overfor i dag, og er en pålitelig partner for mange av verdens mest suksessrike og fremtidsrettede selskaper.

 

DNV Imatis er en norsk leverandør av digitale samhandlingsløsninger basert på sanntidsdata spesielt utviklet for og i samarbeid med helsesektoren. DNV Imatis gir ansatte i helsetjenestene bedre oversikt, kontroll og arbeidsflyt. Løsningene våre samler og integrerer informasjon på tvers av avdelinger i en helseinstitusjon, og synliggjør den på en måte som er oversiktlig, lettfattelig og intuitiv. Med våre løsninger kan samtlige fagområder samarbeide tettere, bedre og mer effektivt – fra medisinske og kliniske avdelinger til administrasjon, vedlikehold, kantine, portører og renholdstjenester.

 

Vi har tatt en prat med Stephen McAdam, Digital Health Segment Director i DNV. Dette sier McAdam om bakgrunnen for deres partnerskap i Health2B:

 

– DNV og DNV Imatis er stolte partnere i Health2B av flere viktige årsaker. For det første har vi gjennom dette partnerskapetmuligheten til å komme nærmere Oslo universitetssykehus (OUS) og Oslo kommune, noe som gir oss en unik innsikt i deres behov og muligheter. For det andre har innovasjon alltid vært en kjerneverdi for DNV Imatis, og vi ønsker å etablere samarbeidsaktiviteter i Health2B for å videreføre dette fokuset. Health2B fungerer som en felles samlingsarena for innovative selskaper, og gjennom dette partnerskapet får vi synlighet i markedet, både overfor konkurrenter, partnere og potensielle kunder. Til slutt gir Health2B oss også et internasjonalt utstillingsvindu, som bidrar til markedsføringen av våre løsninger globalt.

 

– Hva er DNV sitt faglige bidrag inn i partnerskapet?

 

–DNV har et bredt spekter av ressurser som vi kan dra nytte av for H2B-initiativer. Dette inkluderer kolleger som spesialiserer seg på å sikre integriteten til komplekse forsyningskjeder, cybersikkerhetseksperter, og vår forsknings- og utviklingsavdeling. Våre forskerkolleger utforsker for tiden implementeringen av kunstig intelligens innen helsevesenet og den delikate balansen mellom personvern og funksjonalitet for syntetiske helsedata, sier McAdam, og fortsetter:

 

– DNV Imatis er mer direkte involvert i Health2B-aktiviteter og har en sterk innovasjonskompetanse som vi bringer med oss inn i samarbeidet. Vi har solid erfaring med å utvikle nye løsninger og løse spesifikke behov i samarbeid med våre kunder. Vi tror på en tett samarbeidsprosess hvor vi lytter nøye til kundens behov og jobber sammen med dem for å utvikle skreddersydde løsninger som møter deres utfordringer og forbedrer deres arbeidsflyt. Dette bidrar til å sikre at våre innovasjoner adresserer reelle behov i markedet og leverer verdi for våre kunder. Videre er vi engasjert i flere av arbeidsgruppene, som for eksempel sengepost, hjemmebehandling og digital testing, hvor vi aktivt bidrar med vår ekspertise. I tillegg arrangerer vi seminarer og Health2B Open arrangementer, hvor vi deler erfaringer fra andre nasjonale og internasjonale kunder og presenterer våre pågående innovasjonsprosjekter. Gjennom disse aktivitetene ønsker vi å bidra til fellesskapet og drive innovasjonen fremover i helsesektoren, både nasjonalt og internasjonalt.

 

– Og hva skal til for å få fart på innovasjon innenfor helse?

 

–En enkel respons på dette ville være å sikre involvering av både pasienter og helsepersonell i innovasjonsprosessen, slik at løsningene og produktene som utvikles, adresserer de viktigste utfordringene pasienter og helsearbeidere står overfor. Dette spørsmålet indikerer en antagelse om at Norge sliter med innovasjon innen helsesektoren. I virkeligheten er Norge et ledende land innen innovasjon og digital helse. En større utfordring ligger i å skalere gode, effektive og sikre løsninger og teknologier både nasjonalt og internasjonalt. Dette er en kompleks utfordring, men et aspekt vi vektlegger er viktigheten av å bygge løsninger basert på internasjonale standarder og normer der de eksisterer, sier McAdam.

 

– Og til slutt, hvordan kan offentlig-privat samhandling bidra til fremtidens helsevesen?

 

–For å sikre bærekraften til de offentlige helsesystemene i Europa, mener vi at måten helsetjenester leveres på vil måtte endre seg betydelig i årene som kommer. Dermed må også teknologiene som støtter helsetjenestene utvikle seg. Vi mener at dette kun kan skje gjennom videreutvikling av modeller for offentlig-privat samarbeid. Helseindustrien er klar til å investere i utviklingen av nye løsninger og teknologier for å møte stadig skiftende behov. Gjennom skalering og internasjonalisering av innovative teknologier vil investeringskostnadene fordeles på flere og sikre tilgjengelighet, stabilitet og kvalitet, avslutter McAdam.