May 31, 2024

Photo: Dag Ausen, Elen Høeg

Text: Elen Høeg

Fremtidens sengepost – hvilke behov og ønsker har vi?

På tvers av sykehus og kommuner oppleves en stadig voksende belastning på sengepostene. Mange av pasientene har mer komplekse og alvorlige helseproblemer som krever økt oppmerksomhet og tilsyn. Helsepersonellet opplever samtidig et stort og økende krav til dokumentasjon og rapportering som stjeler tid fra direkte pasientbehandling. Pleiepersonell kjenner på et stort arbeidspress og ønsker seg løsninger som kan være med å redusere arbeidsbelastningen. Ved de fleste sengeposter er det også utfordringer med høy turn-over.

 

Det er et stort mulighetsrom for innføring av både personellbesparende teknologi og teknologi som understøtter bedre samhandling og personvern.  For å lykkes med dette er det viktig at vi har en god felles forståelse av behov før vi sammen ser på det teknologiske mulighetsrommet og hvordan målbildet bør ut.

Totalt har OUS og Oslo kommune mer enn 300 sengeposter/avdelinger. På bakgrunn av dette har Health2B partnerne identifisert utvikling og bruk av teknologi og tjenester for digitalisering av sengepost som et strategisk fokusområde.

 

29. mai inviterte vi til Health2B Open for å søke innsikt på tvers av sykehus og kommune sammen med leverandørmarkedet. Et fullstappet “dansegølv” utforsket med stort engasjement blant annet:

 

    1. Hvilke utfordringer har vi ved dagens sengeposter/avdelinger?
    2. Hvilke manuelle og personalintensive oppgaver bør kunne løses med teknologi og digitale løsninger?
    3. Hva er det viktigst å få gjort noe med raskt som kan lette arbeidet, og modernisere sengepostene/avdelingene?

 

 

Møtet ble ledet av Christian Skattum, OUS og Heidi Udnesseter, DNV Imatis. Tusen takk til Siril Kleiven, OUS, Frode Strisland, SINTEF, Annika Brandal, Sykehuspartner, og Linda Kristine Hansen, Lindeberghjemmet, for glimrende presentasjoner og til alle fremmøte for stort engasjement.

 

Dette møtet fokuserte på offentlige behovseieres behov og ønsker. Til høsten følger vi opp med å utforske mulighetsrommet og målbildet sammen. Følg med på Health2Bs arrangementskalender!

 

Sammen skaper vi fremtidens helsetjeneste