June 11, 2024

Photo: Angelique Culvin Riccot, Elen Høeg

Text: Elen Høeg

Deling av data i hjemmebehandling – tid for handling!

Økt tilbud om behandling hjemme er avgjørende for å sikre pasientene best mulig behandling og for å sikre bærekraft i fremtidig helsetjeneste. Health2B har definert utvikling og bruk av teknologi og tjenester som muliggjør hjemmebehandling som et strategisk fokusområde. God og bevisst utveksling og bruk av helsedata er en forutsetning for å lykkes med dette.

 

7. juni inviterte vi derfor til Health2B Open Datadeling i hjemmebehandling og fikk en fantastisk formiddag som gav forsamlingen:

 

  • Innblikk i behovene til de store aktørene;

– Oslo kommune ved kommunaldirektør Svein Lyngroth presiserte viktigheten av å sikre tidlig involvering av leverandørindustrien og Health2B-samarbeidet.

– OUS ved viseadministrerende direktør Anders Mohn Frafjord snakket om målsetningen “Hjemme når jeg kan, på sykehuset når jeg må” og om OUS2.0

  • Løfte om økt  samarbeide mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og en felles målsetning om datadeling fra første pasient i OUS-sektor fra 2025
  • Inspirasjon til å se nye muligheter fra Stian Danenbarger fra Bouvet og Anne Lise Øiesvold fra DIPS
  • Informasjon om retningslinjer og ambisjoner fra Helsedirektoratet ved Thomas Tveit Rosenlund og HSØ ved Kathrine Haumann og Yvonne Garshol.

 

Health2B er så viktig – hver for oss kan vi få til mye, men med samhandling kan vi få til mye merViseadministrerende direktør ved OUS, Anders Mohn Frafjord

 

Vi må ha tillit til hverandre og trygghet på at deling av data gjøres på en sikker måte. Samtidig må vi utfordre dagens måte å gjøre risikovurderinger på – risiko ved deling må ikke brukes negativt til å si nei og må sees i lys av risikoen for ikke å dele.

 

“Dette må og skal vi få til og vi har dårlig tid!” Kommunaldirektør Svein Lyngroth

 

Møtet vil informere retningen til Health2Bs videre arbeid. Takk til arbeidsgruppa under ledelse av Elisabeth Dreier Sørvik og Ole Jørgen Tallaksrud for god gjennomføring og til  foredragsholdere og deltakere for en inspirerende dag!

 

Lenke til presentasjon

Følg med på Health2Bs arrangementskalender og velkommen neste gang!